Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Евгени Георгиев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Евгени Георгиев
Кабинет 430
Приемно време

Приемно време: за летен семестър на учебната 2022/2023

Понеделник - 15:00 -16:00 - за дипломанти ( онлайн )

Четвъртък - 15:15 - 16:15

 

 

 

 

Телефон 9635245/427
E-mail evgeorgiev_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Лекции по дисциплините: Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия (ПСбКСВ) и Специални стоманобетонни конструкции

Упражнения по дисциплините: Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Стоманобетонни мостове, Специални стоманобетонни конструкции, Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия (ПСбКСВ)

 

Образование

2013-2014, Докторантура - УAСГ - София

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научна специалност Строителни конструкции /Стоманобетонни конструкции/

Тема на дисертацията "Провисване на стоманобетонни плочи"

1999-2004, Висше образование - УAСГ - София

Образователно - квалификационна степен: магистър

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Професионална квалификация: магистър инженер Специализация:конструкции

2001-2004 Допълнителна квалификация

УAСГ – София, Център за следдипломно и факултативно обучение

Придобита допълнителна квалификация: Компютърни технологии в проектирането

08.2003 Участник в 11-та лятна академия в Bauhaus-University Weimar, Germany Civil & Structural Engineering “Advanced Studies in Structural Engineering and CAE”

1994-1999 Средно образование

Строителен техникум “Христо Ботев” - София

Специалност: Строителство и архитектура

Профил: английски език

Езици

Английски език

Членство

КИИП - София - град

Публикации

 1. Георгиев, Евг. "Моделиране и изследване на сграда на сеизмични въздействия чрез модел заместваща конзола в SAP 2000" . УАСГ , София, 2010, електронен носител, 19 стр. - http://uacg.bg/filebank/att_12715.pdf

2. Димитров, Д., Георгиев, Евг. Върху коефициента на пълзене според Еврокод 2. Доклади - Том 2 - 70 години УАСГ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012. УАСГ, София, 2012, ISBN 978-954-724-049-0, стр. 153÷158, 506 стр.

3. Георгиев, Евг. Подобряване на деформационните характеристики на стоманобетонни плочи чрез вариране с количеството на вложената армировка. Доклади - Том 2 - 70 години УАСГ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012. УАСГ, София, 2012. ISBN 978-954-724-049-0, стр. 261÷266, 506 стр. 

Публикации


ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПЪЛЗЕНЕ СПОРЕД ЕВРОКОД 2. REGARDING CREEP COEFICIENT ACCORDING EC2
доц. д-р инж. Димитър Димитров, гл.ас. инж. Евгени Георгиев

Учебни материалиТема_3_Изчисляване на гредова скара
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_4_Определяне на напрягащата сила
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_5_Проверки за главните опънни напрежения
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_6_Определяне на Mrd в сечение с
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_7_Оразмеряване на неопренов лагер
Проект по стоманобетонни мостове