Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
Кабинет 734
Приемно време

Приемно време /  Consultations:

(след предварителна заявка по електронна поща или чрез Teams/   after preliminary request by e-mail: irena.hadzhiyaneva@gmail.com  or by Teams)

вторник / Thuesday:  10.00 -11.00 ч./ a.m ;
петък / Friday: 15-16 ч. / 3 - 4 p.m.

 

Линк за дистанционно приемно време / Link for online consultations:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa2a1c0deebcd44d49cdebef225504ba3%40thread.tacv2/General?groupId=83ffecbe-3e3f-469e-8aab-1d764e322a80&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12

  

 

E-mail irena.hadzhiyaneva@gmail.com

Езици

английски, руски

Научни интереси

Стоманени и комбинирани диафрагми; Земетръсно инженерство; Стоманени конструкции

Публикации

 Penelov, C., Hadzhiyaneva, I., Rangelov, N. A numerical study on the seismic response of a six-storey steel eccentrically braced dual system with equal strength joints, XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2018, София, България, 18-20 октомври 2018 г.

Hadzhiyaneva, I., Penelov, C., Belev, B. A study on hybrid moment-resisting joints in aluminium portal frames with steel knee inserts. Годишник на УАСГ, Том 50, Брой 1, 2017 г.

Penelov, C., Hadzhiyaneva, I., Belev, B. A numerical study on the seismic performance of experimentally-tested steel single-storey concentrically braced frames. European Conference on Steel and Composite Structures  EUROSTEEL 2017, Copenhagen (paper No. 11.62), 2017

Георгиев, П., Хаджиянева, И., Белев, Б. Изследване на дюбелните съединения при комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции от типа СРПСС. Годишник на УАСГ, том XL VIII, 2014-2015 г

Georgiev, P., Hadzhiyaneva, I.,  Belev, B. Seismic response of steel frames with concrete infill wall panels and options for improvement of their shear connection. Proceedings of the 4th International conference Advanced Construction, 9 – 10 October, 2014, Kaunas, Lithuania.

Hadzhiyaneva, I.,  Belev, B. Behaviour of steel plate shear walls with buckling-restrained web panels. Second European conference on earthquake engineering and seismology, August 2014, Istanbul, Turkey (paper No. 897)

Hadzhiyaneva, I.,  B. Belev, A study on the behaviour of steel plate shear walls under monotonic and cyclic loading. 6 th European Conference on Steel and Composite Structures  EUROSTEEL 2011, Budapest (paper No. 1065)

И. Хаджиянева, Б. Белев, О. Ганчев, Характерни особености от поведението на стоманени листови диафрагми, показани при експериментално изследване. Научна конференция на УАСГ, 2010

Hadzhiyaneva, I. and B. Belev, European and North American provisions for design of steel and composite shear walls. International Symposium on Seismic Risk Reduction. The JICA Technical Cooperation Project in Romania, Bucharest, Romania, 26 – 27 April 2007.

Хаджиянева, И., Б. Белев и О. Ганчев, Характерни особености от поведението на стоманени листови диафрагми, показани при експериментално изследване. Трети национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции - УАСГ, София, България, 15-16 септември 2010.

Хаджиянева, Ир., Изследване на поведението на стоманени и комбинирани стенни диафрагми при монотонно-нарастващо натоварване. сп.“ Строителство”, кн. 3, 2009.

Хаджиянева, Ир., Изследване на поведението на стоманени и комбинирани стенни диафрагми при монотонно-нарастващо натоварване. Годишник на УАСГ, том XLVI, 2008-2009.

Хаджиянева, Ир., Стоманени диафрагми – видове, методи з анализ и оразмеряване. Юбилейна научна конференция - УАСГ, София, България, май 2007.

Белев, Б., Ир. Хаджиянева, О. Ганчев и К. Мизов, Експериментално изследване на поведението на стоманени и комбинирани стенни диафрагми при знакопроменливо натоварване, Научен отчет по договор Д-41/2008, Център за научни изследвания и проектиране, УАСГ, София, декември, 2008.

Конспекти