Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Деляна Бояджиева

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

доц. д-р инж. Деляна Бояджиева
Кабинет Б746
Приемно време

Заверка и защита на Курсовите проекти по ДКДМ (ТС 3-ти курс) и МК (ССС 4-ти курс) 
Защитите ще са изцяло писмени!
за ССС  19.01.2023 г.  - четвъртък, от   8:15  пред кабинет 736!
за ТС     25.01.2023 г.  - сряда,  от 10:30  пред кабинет 736!  

 


 

Телефон 9635245/
E-mail delianab@yahoo.com
Уебсайт delyana_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Конструкции от дървесина и конструктивни композити за ССС
Дървени конструкции и дървени мостове за ТС

Образование

2006 - 2009 Редовна докторантура към УАСГ, катедра "МДПК" Придобита научна степен: д-р по научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции Научен ръководител: проф. д-р инж. Димитър Даков 2000 - 2005 Редовен студент във УАСГ, София, специалност ССС - конструкции Придобита научна степен: магистър Професионална квалификация: инженер

Членство

КИИП София град

Участие в научно-изследователски проекти

„Теоретично и експериментално изследване на стоманени рамкови колони с променливо 2Т напречно сечение” - МОН, р-тел д-р инж Л. Георгиев;

„Самоуплътняващ се бетон /СУБ/ - изследване на сцеплението между СУБ и армировката повлияно от водоотделянето /”top bar effect”/ в условия на агресивна среда, за приложението му в промишленото и гражданско строителство” - МОН, р-тел д-р инж. Д. Бояджиева;

Срязване на армирани технологични фуги – стар – нов бетон - ЦНИП при УАСГ, р-тел проф. Русев;

Възможности и ефективност на екологични шумозащитни преградни съоръжения в градски условия (гр. София) - ЦНИП при УАСГ;

Оразмеряване на стоманобетонни елементи по нормални сечения Еврокод 2 - ЦНИП при УАСГ, р-тел проф. Русев;

Изследване на комбинирани дървено-стоманени греди при концентрирани силови въздействия - ЦНИП при УАСГ, р-тел проф. Даков;

Изследване на комбинирани дървено-стоманени конструктивни части при различни силови въздействия ЦНИП при УАСГ, р-тел проф. Даков;

Универсална гъвкава разглобяема конструкция с текстилна мембрана - МОН, р-тел проф. Даков;

Универсална сглобяемо-разглобяема конструкция с текстилна мембрана - ЦНИП при УАСГ, р-тел проф. Даков;

Научни и академични длъжности

02.2010 - 05.2011: асистент в катедра "МДПК"

05.2011 - 10.2016: главен асистент в катедра "МДПК" 

10.2016 - до сега: доцент в катедра "МДПК"

Книги


Конспекти


Synopsis Timber structures
Dr. D. Boyadzhieva


Учебни материали

КДКК- Столица
д-р инж. Д. Бояджиева


Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Тема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Topic 25
Dr. D. Boyadzhieva

Други

Пример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева