Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Даниела Георгиева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Даниела Георгиева
Кабинет Б6
Приемно време

 

Учебна година 2021/2022, зимен семестър:
- Присъствено в УАСГ, каб. Б6, ет. 3: Понеделник от 13.00 до 14.00 ч. и Петък от 12.00 до 13.00 ч.
- Дистанционно чрез Teams и mail.google.com: След предварителна заявка.

 

Телефон 9635245/303
E-mail gdani_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2001

Образование

Магистър - Строителен инженер ПГС (ССС) – конструктор, УАСГ – София, 1998 г.

Езици

Английски, руски

Членство

от 2005 г. : Член на КИИП, РК София-град

Учебни материали