Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Йордан Тотев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Йордан Тотев
Телефон 9635245/576
E-mail jtotev_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

"Тунели" "Железопътни гари и жп експлоатация" "Железопътно строителство - общ курс"

Езици

руски

Професионални умения

преподавател професор: "Тунели" проектант на тунели

Научни и академични длъжности

1979-1987 Декан на Строителния факултет 1980-1993 Ръководител на катедра "Железници"

Публикации

десетки публикации в областта на проектирането, строителството и поддържането на тунели. „Учебно-методично ръководство по железопътно дело", учебник по „Железопътно строителство" "Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели"