Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Димитър Миташев

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

гл.ас. д-р инж. Димитър Миташев
Кабинет Б 1029
Приемно време

ВТОРНИК - 17:00 - 19:00

Приемното време от 27.02 се измества на 01.03 от 10 до 12 часа.

E-mail mitashev@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

Строителен техникум „Христо Ботев” - средно - "Строителство и архитектура" - 2000 г.

УАСГ - магистър - "Строителство на сгради и съоръжения" - 2005 г.

УАСГ - доктор - "Строителна механика, съпротивление на материалите" - 2016 г.
научен консултант/ръководител - проф.д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

Членство

КИИП София-град - пълна проектантска правоспособност (ППП)

Участие в проектиране и строителство

ICCB - Международен Конгресен Център Бургас, гр. Бургас

Курортен апартаментен комплекс „ЕМЕРАЛД”, с.Равда

Хотелски комплекс „Даунтаун”, гр.Банско

Апартаментен комплекс „РОЛА”, гр.Поморие

Ваканционен комплекс „Аполония Ризорт”, гр.Черноморец

...Други още около 40 сгради с различно функционално предназначение...

Публикации


Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания


Правила за заверка


Информация