Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Кабинет 748
Приемно време

 В отпуск до 17.09.2023

Телефон 9635245/
E-mail georgiev_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Образование

2009-2012 - редовен докторант към УАСГ, катедра "МДПК, тема на дисертационния труд "Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи"

2003-2008 - студент в УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Езици

английски език

Научни интереси

Конструкции от тръбни профили; листови конструкции-резервоари, силози, бункери; технологични особености на заваряването и заварените съединения

Учебни материали

КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев