Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Кабинет 748
Приемно време

Възможно е да се явите на защита с друга група, ако ме уведомите с кратко съобщение в Тиймс.

Ще можете да защитавате курсовите си проекти до датата на изпита Ви.

Приемно време за седмицата за защити:

Понеделник 10.01.2022 - от 17,30 до 18,30  - ССС 5гр (4курс) -Присъствено

                                                 от 18,30 до 19,30 -ССС 3гр (4курс) -Присъствено

Вторник 11.01.20220  от 8,00 до 9,00 - дистанционни корекции (само за ССС 4курс)

                                                       от 17,30 до 18,30 -ССС 4гр (4курс) -Присъствено

                                                        от 18,30до 19,30 -ССС 6гр (4курс) - Присъствено

Сряда 12.01.2022 - от 18,00 до 19,30 -ССС6гр (5курс) - Присъствено

Четвъртък 13.01.2022 - от 17,30-18,30  - ССС 1гр (4курс) - Присъствено

                                             от 18,30 до 19,30 - ССС 2гр (4курс) - Присъствено

Петък 14.01.2022 - от 18,00 до 19,30 - ССС 3гр (5курс) - Присъствено

Понеделник 17.01 - от 17,30 до 18,30 - за ССС 4курс - Дистанционно

Четвъртък 20.01 - от 8,00 до 9,00 - за ССС5 курс - Дистанционно

 

 

 

 

 

 

Телефон 9635245/
E-mail georgiev_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Образование

     2009-2012 - редовен докторант към УАСГ, катедра "МДПК, тема на дисертационния труд "Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи"

2003-2008 - студент в УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

1998-2003 - Строителен техникум "Христо Ботев", София, специалност  "Геодезия, картография и фотограметрия"

Езици

английски език

Научни интереси

Конструкции от тръбни профили; листови конструкции-резервоари, силози, бункери; технологични особености на заваряването и заварените съединения

Учебни материали

КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев