Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Кабинет 748
Приемно време

Приемно време:

06.06 - Понеделник: 14,15-15,30 - Арх.4гр

07.06 - Вторник: 8,15-9,00 -Арх.1гр - в 611 зала

                                9,00-9,45 - ССС 5гр

                              18,45 - 19,30 -дипломанти- в Teams

08.06 - Сряда: 17,15-20,00 - Арх.3гр, Арх.1гр., Арх. 4гр.; ССС 4гр;  дипломанти (присъствено)

09.06 - Четвъртък: 8,00-9,30 - ССС 4гр; ССС 5гр

10.06 - Петък:          17,15-19,00 - Арх - всички групи - само за защита;

 ССС - само за защити ;   дипломанти - присъствено

15.06 - Сряда - 18,15-19,45 - ССС; дипломанти (променен час, поради изпит)

16.06 - Четвъртък -17,00-18,30 - Арх. ; дипломанти (присъствено)

21.06 - Вторник - 8,00-9,30

24.06 - Петък - 12,30-13,15

27.06- Понеделник -17,30-19,00 - само за дипломанти

30.06 - Четвъртък - 8,00-9,00

06.07- Сряда - 8,00-9,00

 

 

 

Телефон 9635245/
E-mail georgiev_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Образование

     2009-2012 - редовен докторант към УАСГ, катедра "МДПК, тема на дисертационния труд "Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи"

2003-2008 - студент в УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

1998-2003 - Строителен техникум "Христо Ботев", София, специалност  "Геодезия, картография и фотограметрия"

Езици

английски език

Научни интереси

Конструкции от тръбни профили; листови конструкции-резервоари, силози, бункери; технологични особености на заваряването и заварените съединения

Учебни материали

КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев