Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Кабинет 748
Приемно време

Обявените приемни часове  са присъствени ! Не се предвиждат дистанционни корекции, с изключение на дипломанти към катедрата!

Четвъртък (3.06) - от 18,00 до 19,30

Петък (4.06) - от 18,00 до 19,30

Понеделник (7.06) - от 18,00 до 19,30

Вторник (8.06) - от 8,00 до 9,30

Сряда (9.06) - от 8,00 до 9,30

Четвъртък (10.06) - от 18,00 до 19,30

Петък (11.06)           - от 18,00  до  19,30

Понеделник (14.06) - от 18,00 до 19,30

Вторник (15.06) -            от 8,00 до 9,30

Сряда (16.06) -            от 18,00 до 19,30

Понеделник (21.06)- от 18,00 до 19,30

Петък (25.06) - от 18,00 до 19,30

Понеделник (28.06) - от 18,00 до 19,30

Сряда (30.06) - от 18,00 до 19,30

Четвъртък (8.07) - от 7,30 до 9,00

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 9635245/
E-mail georgiev_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Образование

2009-2012 - редовен докторант към УАСГ, катедра "МДПК, тема на дисертационния труд "Изследване на възли от тръбни стоманени конструкции с възлови плочи"

2003-2008 - студент в УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

1998-2003 - Строителен техникум "Христо Ботев", София, специалност  "Геодезия, картография и фотограметрия"

Езици

английски език

Научни интереси

Конструкции от тръбни профили; листови конструкции-резервоари, силози, бункери; технологични особености на заваряването и заварените съединения

Учебни материали

КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев