Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Станислав Райков

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
Кабинет 735
E-mail raykov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Производство на метални конструкции (ПМК) - ССС

Образование

 2015

Образователна и научна степен доктор по научна специалност 02.15.04 - "Строителни конструкции".

 2014-2015

УАСГ, катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" - докторант на самостоятелна подготовка. Научен ръководител доц. д-р инж. Георги Линков.

 2003

Vitus Bering University College - Denmark. Специализация.

 1998-2004

УАСГ, специалност "Строителство на сгради и съоръжения". Строителен инженер, магистър.

 1991-1996

Испанска езикова гимназия - 164 СОУ „Мигел де Сервантес“, гр. София. Средно гимназиално образование.

Езици

Английски език

Испански език

Руски език

Научни интереси

Болтове и болтови съединения; Бази на стоманени колони;
Анкериращи устройства, монтажни съединения стомана-стоманобетон;
Класически и съвременни системи за осигуряване на сеизмичната осигуреност на стоманени конструкции; Листови конструкции – силози и бункери; Стоманени комини.

Членство

Член на КИИП.

Участие в научно-изследователски проекти

2016-2017

Експериментално изследване на рамки с нецентрично включени диагонали с използване на различни типове сеизмични свързващи елементи, ЦНИП при УАСГ

2016

Експериментално изследване на рамки с пресечена X-конфигурация на диагоналите, ЦНИП при УАСГ

2013

Изследване на поведението на бази на стоманени колони, подложени на циклично знакопроменливо натоварване, ЦНИП при УАСГ

Публикации

Райков, Ст. и Динев, Д. (2017). "Проверка на обща устойчивост на стоманени греди с U-образно напречно сечение"

Райков, Ст. (2014). „Аналитични модели на бази на колони, подложени на срязване“

Райков, Ст., Ганчев, О., Данаилов, Д., Дойков, И. и Рангелов, Н. (2014). „Експериментално изследване на бази на стоманени колони в реални размери“

Rangelov, N., Ivanov, St. and Raykov, St. (2014). “Recent Research Activities at the Department of Steel Structures, UACEG, Sofia”

Райков, Ст. (2014). „Поемане на срязващите сили в бази на стоманени колони посредством фундаментни болтове“

Райков, Ст. (2012). „Закотвяща дължина на анкерни болтове в бази на стоманени колони“

Райков, Ст. (2010). „Бази на колони, подложени на срязване и нормална сила“

Книги