Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
Кабинет Б 748
Приемно време

При необходимост може да се свържете с мен по имейл или в MSTeams.

 

 

 

 

E-mail penelov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Метални конструкции, Специални стоманени конструкции, Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия, Конструкции от дървесина и конструктивни композити - упражнения.

Стоманени и дървени конструкции за специалност "Управление в строителството" - лекции и упражнения

 

Книги


Еврокод 0:Основи на проектирането на строителни конструкции.Национално приложение.
Внимание: Тук ще откриете коефициентите за съчетание за променливи въздействия. За въздействието от СНЯГ актуалните коефициенти за съчетание за Р. България да се гледат от Националното приложение към Еврокод 1, част 1-3 !!!!!

Еврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради за различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.


Учебни материали