Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Стоян Иванов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Стоян Иванов
Кабинет 741
Приемно време

понеделник 10:00 - 

четвъртък 12:00 - 

 

E-mail sdenkov_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София 1976г.
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

СТОМАНЕНИ И КОМБИНИРАНИ МОСТОВЕ

Образование

висше

Езици

английски език

Научни и академични длъжности

главен асистент

Конспекти

Questionary Steel and Composite Bridges 2019-2020
гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов

Курсови задачи и задания