Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. арх. Милена Гочева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. арх. Милена Гочева
Кабинет 304 (Б4)
Приемно време

Приемни часове през седмицата от 13 до 19 септември:

(Office hours during the week from September 13th to 19th:)

понеделник и четвъртък от 11 до 12 часа

(Monday and Thursday from 11:00 to 12:00)

Телефон 9635245/308
E-mail gocheva_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи - на български и на английски език

Автоматизация на инженерния труд - на български и на английски език

Образование

Магистър по архитектура

Езици

английски, френски, италиански, руски

Учебни материали