Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. арх. Милена Гочева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. арх. Милена Гочева
Кабинет 304 (Б4)
Приемно време

Приемното време на ас. Гочева В ЧЕТВЪРТЪК, 2 МАЙ 2024 г., НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ.

Assistant Proefessor Milena Gotcheva WILL NOT HOLD OFFICE HOURS ON THURSDAY, MAY 2nd, 2024.

 

Приемни часове:

(Office hours:)

вторник от 11 до 13 часа и четвъртък от 10 до 12 часа

(Tuesday from 11:00 to 13:00 and Thursday from 10:00 to 12:00)

Телефон 9635245/308
E-mail gocheva_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи - на български и на английски език

Автоматизация на инженерния труд - на български и на английски език

Образование

Магистър по архитектура

Езици

английски, френски, италиански, руски

Учебни материали