Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Phone book /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Dilyan Blagov

Faculty of Structural Engineering, Department Structural Mechanics

Assoc. Prof. Dr. Eng. Dilyan Blagov
Office Room B436
Phone 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Year Started 2003

Conspects

Конспект по Устойчивост на строителните конструкции
Спец. ССС (ІV курс, ІІІ поток) и СТС (ІV курс)

Конспект по Строителна механика за 2018 г.
за спец. Архитектура и Управление в строителството

Конспект по ДСК
за специалност СТС

Study materials

Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика
за І курс, специалности Архитектура и УС


Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика (пример 2)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Examination rules


Information