Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Phone book /

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Evgeni Georgiev

Faculty of Structural Engineering, Department Reinforced Concrete Structures

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Evgeni Georgiev
Phone 9635245/427
E-mail evgeorgiev_fce@uacg.bg
Year Started 2007

Publications


1. ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПЪЛЗЕНЕ СПОРЕД ЕВРОКОД 2. REGARDING CREEP COEFICIENT ACCORDING EC2
доц. д-р инж. Димитър Димитров, гл.ас. инж. Евгени Георгиев

Study materials
Тема_4_Определяне на напрягащата сила
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_5_Проверки за главните опънни напрежения
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_6_Определяне на Mrd в сечение с
Проект по стоманобетонни мостове

ема_7_Оразмеряване на неопренов лагер
Проект по стоманобетонни мостове