Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Phone book /

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Chavdar Penelov

Faculty of Structural Engineering, Department Steel, Timber and Plastic Structures

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Chavdar Penelov
E-mail penelov_fce@uacg.bg
Year Started 2010

BooksЕврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.


Study materials