Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
23.03.2023, доц. Кр. Кукурин
 На 25 април (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 ще се проведе Общо събрание на ХТФ.
Source: Хидротехнически факултет
ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
20.03.2023, Petar Filkov
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Source: Faculty of Hydraulic Engineering
ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“
20.03.2023, Петър Филков
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Source: Хидротехнически факултет
Покана за Международна конференция SINARG от Университета в Ниш
28.02.2023, Петър Филков
 Университетът в Ниш, Р. Сърбия, организира Международна конференция SINARG, която ще се проведе на 14 и 15 септември 2023 г. в Научнен и ...
Source: Хидротехнически факултет на УАСГ и Университет в Ниш
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
20.02.2023, Петър Филков
ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА ...
Source: Хидротехнически факултет
Разписи (програма) за лекциите и упражненията през летен семестър на учебната 2022-23 г. за специалностите от Хидротехническия факултет
15.02.2023, Петър Филков
 Разписите за занятията със студентите от редовно обучение са дадени в приложения файл.
Source: Хидротехнически факултет
Разпис (програма) на лекциите и упражненията за задочните студенти в ХТФ за летен семестър на учебната 2022/23 година
16.01.2023, Петър Филков
 Разписите на занятията със задочните студенти от ХТФ за летния семестър на учебната 2022/23 г. са дадени в приложения файл.
Source: Хидротехнически факултет
Стипендиантска програма на Група ГЕОТЕХМИН, 2022/2023 академична година
11.01.2023, Петър Филков
 За академичната 2022/2023 Група ГЕОТЕХМИН предоставя стипендии на студенти от УАСГ.
Source: Група ГЕОТЕХМИН
Нов разпис на занятията на задочните студенти за ІІ етап на зимен семестър 2022/23 уч.година
12.12.2022, Петър Филков
 Новият разпис за занятията през м. януари 2023 г. за студентите от Хидротехнически факултет е даден в приложения файл.
Source: Хидротехнически факултет
Пролетна стажантска програма 2023 I Есри България
30.11.2022, Моника Донкина | ЕСРИ България ООД
 И тази година Есри България отваря вратите на компанията за студенти, които искат да стартират своята кариера в сферата на ГИС ...
Source: В. Захариева
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 13