Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

Официално откриване на учебната 2023/24 г. за студенти I-ви курс, специалност Транспортно строителстворедовно обучение,
15.09.2023
 Официалното откриване на учебната 2023/24 г. за студентите I-ви курс, редовно обучение, ще се състои на 18.09.2023 г. от 11.00 часа в Аула ...
За всички първокурсници уч. година 2022/2023 - задочно обучение
05.09.2023

Source: Университетски център по ИТ
Годишна поправителна сесия учебната 2022/23
04.09.2023
 Уважаеми колеги, В приложените файлове са дадени датите, часовете, залите и условията за провеждане на поправителни изпити към ...
Теми за дипломни работи към УАСГ за студентите от магистърска програма "Безопасност на пътното движение"
04.09.2023
 Уважаеми колеги, студенти в магистърска програма "Безопасност на пътното движение", Прилагаме примерни теми за разработване ...
Стартира прием в магистърска програма по "Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура" за учебната 2023/24 година
14.08.2023
  През учебната 2023/2024 г. в катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно строителство продължава ...
Стартира прием в магистърска програма по "Транспортно строителство" за учебната 2023/24 година
14.08.2023, Деканат ФТС
 През учебната 2023/2024 г. в катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно строителство продължава ...
Съобщение за студенти "Транспортно строителство", III курс
11.05.2023
 Заявления за разпределение по специализации след III курс и копия от студентските книжки се подават в канделарията на ФТС в приемно ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 19