Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
14.09.2021
 Ръководството на Факултета по транспортно строителство кани всички студенти от I -ви курс, от 12.00 часа, в зала 301 А (заседателна зала на ...
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ ЗАЩИТИЛИ НА ЛЯТНАТА ДИПЛМНА СЕСИЯ
12.08.2021
 Моля студентите защитили на лятната дипломна сесеия на учебната 2020/21 г., в срок от 16.08.2021 г. до 03.09.2021 г. да се явят във факултетна ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 12