Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

Документи на кандидатите за Декан на Факултет по транспортно строителство - мандат 2024-2028
02.02.2024
 Във връзка с избор за Декан на Факултет по транспортно строителство, качваме документите на допуснатите кандидати. Изборното ...
Изборно общо събрание на ФТС на 13.02.2024 г. от 14.15 ч, в зала 220
12.01.2024
 На основание на чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование и чл. 23, ал. 4 от Правилник за дейността на УАСГ СВИКВАМ Общото събрание ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6