Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
03.04.2023, Деканат ГФ

Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия
10.02.2023, Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – летен семестър на учебна 2022/2023 г.  
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
10.02.2023, Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ – летен семестър на учебна 2022/2023 г.  
Source: Деканат ГФ
изпитни дати на катедра "Висша геодезия" - зимна поправителна сесия
07.02.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
30.01.2023, Деканат ГФ
специалност Геодезия – задочна форма на обучение, летен семестър - 1 част 
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
30.01.2023, Деканат ГФ
специалност УЕИП – задочна форма на обучение, летен семестър - 1 част 
Source: Деканат ГФ
Държавни дипломни защити в ГФ, януари 2023 г.
19.01.2023, Деканат ГФ
Дипломните защити на студентите от специалност "Геодезия" ще се проведат на 25.01. и 26.01.2023 г. от 9:00 ч. в зала 520, Ректорат. Графикът е ...
Source: Деканат ГФ
Изпитни дати за катедра "Висша геодезия" - зимна редовна изпитна сесия
10.01.2023, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26