Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Разпис на специалност Геодезия
12.02.2024, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2023/2024 година  
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
12.02.2024, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2023/2024 година
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
29.01.2024, Деканат ГФ
Задочна форма на обучение, летен семестър 1ва част 2023/2024 уч. година 
Source: Деканат ГФ
Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия”
22.01.2024, Деканат ГФ
випуск 2023 година /втори дипломен семестър/ 
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
29.12.2023, Деканат ГФ
Зимен семестър 2023/2024 година 2ра част 
Source: Деканат ГФ
МОЛБА ЗА ПОМОЩ!
19.12.2023, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, студенти, приятели, В духа на предстоящите светли празници от името на Геодезически факултет се обръщаме с призив за ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12