Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

ПОКАНА за 9-то издание на Архитектурен студентски конкурс INSPIRELI
21.03.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
  Уважаеми колеги, Посолството на Чешката Република у нас и г-н М. Бек, министър на образованието, младежта и спорта  на ЧР кани ...
ПОКАНА за участие във втората Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, която ще се проведе на 30-ти и 31-ви май в аулата на НБУ
18.03.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Уважаеми колеги, От департамент "Архитектура" на НБУ отправят покана за участие в Национална научно-практическата ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
18.03.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" ...
Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
18.03.2024
 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" ...
Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"
05.03.2024
 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. Христо Тритаков
Източник: Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата"
СЪОБЩЕНИЕ №3 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
19.02.2024, гл. ас. д-р арх. Игор Христов
с членове: гл. ас. д-р арх. Игор Христов – председател; ас. арх. Христо Бараков; ас. арх. Емил Михов. На 19 февруари 2024г. (понеделник) ...
Източник: катедра "Индустриални сгради"
Избираем курс БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
16.02.2024, д-р Благовест Върбаков
За поредна година поради засиления интерес Архитектурният факултет при УАСГ организира за студентите от всички специалности на ...
Източник: Деканат на АФ
Разпис на специалност АРХИТЕКТУРА
15.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Източник: Деканат АФ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 31