Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
12.02.2024, гл. ас. Митко Златанов
На 08.02.2024 г. изборната комисия, в състав: гл. ас. д-р М. Златанов, гл. ас. д-р Й. Леков, ас. А. Данаилов, прие необходимите документи на един ...
Source: катедра "Рисуване и Моделиране"
ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, сп. АРХИТЕКТУРА
07.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Source: Деканат АФ
ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ"
02.02.2024, Игор Христов
СЪОБЩЕНИЕ № 1 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“, Архитектурен ...
Source: катедра "Индустриални сгради"
ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА
01.02.2024, гл. ас. Митко Златанов
СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране" към Архитектурния ...
Source: катедра "Рисуване и Моделиране"
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ПО сп. УРБАНИЗЪМ и ЛАЛП
24.01.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Source: Деканат АФ
ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2023/2024 г. за спец. АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ЛАЛП
19.01.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Source: Деканат АФ
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, I дипломна сесия, януари 2024 г.
12.01.2024, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Приложени към настоящото обявление ще намерите: График за провеждането на дипломните защити на специалност ...
Source: Деканат на АФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 31