Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Покана за Общо събрание на Архитектурния факултет на 21.11.2023 г., 16:00 ч, зала 230
20.10.2023, доц. д-р арх. Александрина Ненкова - председател на ОС на АФ
Покана за "Bauhaus Spring School" във Ваймар
26.09.2023
 Пролетната школа "Баухаус" ( The Bauhaus Spring School) е международна краткосрочна програма със смесен формат (онлайн/присъствен) за ...
Удължен е крайният срок за регистрация в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023
20.09.2023
  Проекти, реализации и концепции може да подадете до 30 септември 2023 г.
Source: ARCHINOVA
Избираема дисциплина ФИЗИЧЕСКИ И СЕТИВНО ДОСТЪПНА СРЕДА
17.09.2023
  Курсът по физически и сетивно достъпна среда поставя човека-ползвател и начина, по който той взаимодейства със заобикалящата го ...
Source: Деканат на АФ
Избираем курс ПИСАТЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА В СТУДИОТО - ПИСАНЕ ЗА АРХИТЕКТИ
16.09.2023
  WRITINGPLACE – АРХИТЕКТУРАТА КАТО ТЕКСТ И ТЕКСТЪТ КАТО АРХИТЕКТУРА Това не е лекционен курс, а писателско студио за архитекти. ...
Source: Деканат на АФ
На вниманието на студентите по специалност „Архитектура“ от IV курс: лекцията
15.09.2023
Първата за семестъра лекция по "История на архитектурата на XIX и XX век", планирана за 18.09.2023 г. (понделник) от 11 ч до 14 ч, няма да се ...
Source: Деканат на АФ
Go to page 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 31