Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

На вниманието на студентите 1 курс от Геодезически факултет
17.11.2022, Деканат ГФ
Дарителска инициатива 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“  
Източник: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г.
15.11.2022, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2022 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат ...
Източник: Деканат ГФ
Покана на Геодезически факултет
07.11.2022, Деканат ГФ
Уважаеми бивши и настоящи преподаватели, служители и студенти на Геодезически факултет, Имаме удоволствието да Ви поканим на ...
Източник: Деканат ГФ
Отпускане на стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ
31.10.2022, Деканат ГФ
Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска стипендия на студент от ...
Източник: Деканат ГФ
Административни групи 2 и 3 курс - специалност Геодезия
30.09.2022, Деканат ГФ
Списъци на студентите 2 и 3 курс по групи 
Източник: Деканат ГФ
Откриване на учебната 2022-2023 г.
15.09.2022, Деканат ГФ
Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествена церемония по официалното откриване на учебната ...
Източник: Деканат ГФ
Списъци на студентите от ГФ 1 курс по групи и специалности
14.09.2022, Деканат ГФ
Списъци на студентите от Геодезически факултет по групи за специалности Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти (УУЗИ) 
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия
14.09.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия – зимен семестър на учебна 2022/2023 г. 
Източник: Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
14.09.2022, Деканат ГФ
Разпис на специалност УУЗИ – зимен семестър на учебна 2022/2023 г. 
Източник: Деканат ГФ
Работно време - деканат на Геодезически факултет
08.09.2022, Деканат ГФ
Поради внезапно възникнали обективни обктоятелства, деканата на Геодезически факултет няма да работи на 09 септември 2022 г. Обслужването ...
Източник: Деканат ГФ
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 ... 23