Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Актуализиран ГРАФИК на дипломния семестър по специалност УЕИП
05.06.2020, Деканат ГФ
Актуализиран график 
Source: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
05.06.2020, Деканат ГФ
Летен семестър на учебна 2019/2020 година, 2 част  
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 3 юни 2020 г.
03.06.2020, Деканат ГФ
Заповед за лятна редовна сесия 
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 2 юни 2020 г.
03.06.2020, Деканат ГФ
Заповед и график за провеждане на летните практики в ГФ 
Source: Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ от 29 май 2020 г.
29.05.2020, Деканат ГФ
Заповед на Декана на ГФ относно приключване на летния семестър на учебна 2019/2020 г. 
Source: Деканат ГФ
Актуализиран ГРАФИК за учебния процес през учебната 2019/2020 година
28.05.2020, Деканат ГФ
Актуализиран съгласно Решение на АС на УАСГ (протокол № 3 от 27 май 2020 г.) предвид епидемичната ситуация заради COVID 19. Предстоят да се ...
Source: Деканат ГФ
Резултати от проведени избори в Геодезически факултет
26.02.2020, Изборна комисия на ГФ
На Общо събрание на Геодезически факултет (ГФ), състояло се на 25.02.2020 г, е проведен избор на: Декан на ГФ, Председател и ...
Source: Изборна комисия на ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП през януари 2020 г.
21.02.2020, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалностите ГЕОДЕЗИЯ и УЕИП през януари 2020 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат на ...
Source: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА
17.02.2020, Декан на ГФ
Отчетът обхваща периода: януари 2019 г. - декември 2019 г. 
Source: Декан на ГФ
Go to page 1 ... 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ... 30