Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение
28.12.2021, Деканат ГФ
Зимен семестър 2 част, учебна 2021/22 г.  
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
22.12.2021, Деканат на ГФ
Зимен семестър 2 част (05.01-16.01.2022), учебна 2021/22 г.  
Source: Деканат на ГФ
Съобщение: Провеждане на изпити към катедра "Висша геодезия" за 30.10.2021г
06.12.2021, Катедра "Висша геодезия"

Source: Катедра "Висша геодезия"
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г.
21.10.2021, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г. към Геодезически факултет при УАСГ могат да получат ...
Source: Деканат ГФ
ГРАФИК - изпитни дати за студенти от задочна форма на обучение
12.10.2021, Деканат ГФ
На посочените изпитни дати могат да се явяват и семестриално завършили студенти на Геодезически факултет (със съгласието на ...
Source: Деканат ГФ
Съобщение за дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г.
27.09.2021, Деканат ГФ
Дипломираните студенти от специалности ГЕОДЕЗИЯ и УУЗИ през юли и август 2021 г. към Геодезически факултет при УАСГ трябва да се подпишат ...
Source: Деканат ГФ
Разпис на специалност Геодезия
17.09.2021, Деканат на ГФ
Зимен семестър, учебна 2021/2022 г.  
Source: Деканат на ГФ
Разпис на специалност УУЗИ
17.09.2021, Деканат на ГФ
Зимен семестър, учебна 2021/2022 г.  
Source: Деканат на ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 22