Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Становище на НКЖИ, относно реализацията на кадрите от специалност "Транспортно строителство в НКЖИ"

28.05.2018, Факултет по транспортно строителство

 В Деканата на ФТС се получи писмо от ръководството на Национална компания "Железопътна инфраструктура", в което е отбелязано, че "Полученото високо ниво на теоретична и практическа подготовка, и съвременни технически познания в УАСГ, както и участието им в програмите на компанията, дава на младите специалисти добър старт за професионалната им кариера и са предпочитани кандидати за работа в ДП "НКЖИ".Source: Факултет по транспортно строителство