Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА

12.06.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 - 2019г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университети в Руската федерация.

Мобилностите по университети и област на обмен са, както следва:


* Московски държавен строителен университет (МГСУ) – мобилности с цел преподаване в областите „Строителство на сгради и съоръжения“, „Хидростроителство“ и „ВиК и опазване на околната среда“


* Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) –  мобилности в областта на Геодезията и картографията.


* Санкт Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ) – мобилности в областите „Архитектура“ и „Геодезия“