Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

04.01.2019, Деканат ГФ

На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Геодезия и геоинформатика", на тема: “ Изследвания върху точността и ефективността на методите за ГНСС позициониране в реално време” Source: Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ