Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ГРАФИК - изпитни дати за студенти от задочна форма на обучение
12.10.2021, Деканат ГФ
На посочените изпитни дати могат да се явяват и семестриално завършили студенти на Геодезически факултет (със съгласието на ...
Source: Деканат ГФ
Разпределение на първи курс за специалности Геодезия (по групи)
13.09.2021, Деканат ГФ
 Здравейте, Прилагаме списък с разпределението по групи на записаните в първи курс, спец. Геодезия. Приканваме ви да последвате ...
Source: Деканат ГФ
График есенна поправителна сесия към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"
26.08.2021, катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

Source: Деканат ГФ
График есенна поправителна сесия към катедра "Геодезия и геоинформатика"
25.08.2021, Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Source: Деканат ГФ
Кандидатстване магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”
09.08.2021, Деканат ГФ
Условия за кандидатстване в магистърската програма по „Управление на Европейски инфраструктурни проекти”, Геодезически ...
Source: Деканат ГФ
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
16.06.2021, Деканат ГФ

Source: ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ГФ ПРЕД ОС НА ФАКУЛТЕТА
График - редовна лятна сесия на ГФ
11.06.2021, Деканат ГФ
График по катедри  
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12