Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Конкурси за докторанти по държавна поръчка
23.10.2023
УАСГ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. Срокът за подаване на документи е два месеца от ...
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2022/2023 уч. г.
21.09.2023, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2022/2023 уч. г., трябва да проверят приложенията към дипломите си в ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на судентите от СФ, на които предстои записване на 10-и дипломен семестър
21.09.2023
Уведомяваме студентите от СФ, които все още не са записали дипломен семестър, че трябва да го направят най-късно до 30.09.2023 г.
Source: Деканско ръководство на СФ
Конкурс за ступендии на Фондация "Еврика"
05.09.2023
За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни ...
Source: Фондация "Еврика"
За всички първокурсници уч. година 2022/2023 - задочно обучение
05.09.2023

Source: Университетски център по ИТ
На вниманието на дипломантите от специалност ССС. Конкурс за най-добра дипломна работа
23.06.2023
Проектантско бюро „Вайб груп“ вече традиционно обявява конкурс за дипломанти <p><img src="/UserFiles/Image/VibeGroup-logo-small.png" ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2023 г.
21.06.2023
Графикът за провеждане на първи дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
На вниманието на студентите, записани в 10-и дипломен семестър, специалност ССС. Конкурс за дипломанти
31.05.2023
Акустик форс ЕООД и Строителен факултет към УАСГ Организират Конкурс за най-добра Дипломната работа с част: "Акустика и ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8