Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение
07.06.2024
 Летен семестър 2-ра част 2023/2024 уч. година
Source: Деканат ГФ
Публична академична лекция - доц. С. Маринова
23.05.2024
Публична академична лекция на доц. д-р инж. Силвия Маринова - 29 май 2024 г.
Заповед № 297/21.05.2024 г. за учебни практики по геодезия 2024 г
21.05.2024, Деканат ГФ
 В приложената Заповед се определя ценообразуването при провеждането на задължителни учебни практики за специалност ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 12