Начало / Факултети / Департамент Приложна лингвистика и Физическа култура / Новини /

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПОРТ

15.09.2020

ЦЕНТЪР ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРИ УАСГ
Предвид епидемичната ситуация заради COVID 19, представяме
Г Р А Ф И К
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СПОРТ

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА от 9.00 ч до 15.00 ч
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТИ

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК от 9.00 ч до 15.00 ч
СТРОИТЕЛЕН И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТИ

ПЕТЪК от 9.00 ч до 15.00 ч
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Записването ще се извършва в Центъра по физ. възпитание и спорт, в кабинети:
254 – БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И ПЛУВАНЕ,
256 – ФУТБОЛ И ТЕНИС НА МАСА
257 – ПЛАНИНАРСТВО И ФИТНЕС

Съгласувал:
Заместник ректор по учебни дейности,
качество и акредитация
проф. д-р инж.Славейко Господинов/