Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА: Защита на докторска дисертация на тема "КИНЕМАТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ETRS89, ЕПОХА 2005 ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" на инж. Цочо Данчев

02.09.2021, Катедра "Висша геодезия"

Защитата ще се състои на 28.09.2021 г /вторник/Source: Катедра "Висша геодезия"