Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Мрежи от независими пространства

13.10.2021, Деканат Архитектурен факултет

Лекция на арх. Иван Бонев закрива изложбата „Строежна среда: друг поглед към Япония“ в последната вечер от нейното поставяне в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

 Лекцията представя концепцията за „независими общи пространства“ и едноименното проучване на Токио. Тя допълва темите засегнати в изложбата в измерението на обществените сгради и пространства – така наречените „съоръжения“ представени в „Строежна среда“ и „не-съоръжения“ представени в „Независими пространства“ изграждат по-цялостна картина на обществената архитектура в Япония.