Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите, записани в 4-ти или 5-и курс, специалност ССС. Строително дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“

26.10.2021, С. Първанова

Общото събрание на дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“ на стойност 1000 лв. на семестър на студент, записан редовно обучение в 4-ти или 5-и курс на специалност ССС със среден успех от курса на обучение до момента по-висок от Мн. Добър (4.5). Изискванията за отпускане на стипендията са в приложения файл.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат следните документи в деканата на СФ (може и по e-mail на dean_fce@uacg.bg или slp_fce@uacg.bg ):

  • Удостоверение за среден успех, заверено в канцеларията на СФ;

Срокът за подаване на документите е до 12:00 часа на 5.11.2021 г.
 Source: Деканско ръководство на СФ