Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

На вниманието на студентите от СФ, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.

01.12.2021, С. Първанова

Дипломираните студенти от специалности „Управление в строителството“ (бакалавърска програма) и „Управление на проекти в строителството“ (магистърска програма) през лятната сесия на 2020/2021 уч. г. към Строителния факултет при УАСГ могат да получат дипломите си във факултетната канцелария на СФ от 2.12.2021 г. до 10.12.2021 г. , вкл., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2020/2021 уч. г. трябва да се явят във факултетната канцелария на СФ, за да подпишат дипломите си. Срокът е от 2.12.2021 г. до 10.12.2021 г. , вкл., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
 Източник: Деканско ръководство на СФ