Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение

22.12.2021, Деканат на ГФ

Зимен семестър 2 част (05.01-16.01.2022), учебна 2021/22 г.  Source: Деканат на ГФ

Разпис
Деканат ГФ