Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност Геодезия – задочна форма на обучение

17.01.2022, Деканат ГФ

Летен семестър 1 част (31.01-11.02.2022), учебна 2021/22 г.  Source: Деканат ГФ