Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

Зимна редовна сесия 2022 г. - изпитни дати и правила за провеждане в СФ при УАСГ

20.01.2022, С. Първанова

Всеки титулярен, за дадена дисциплина, преподавател е в прерогативите си да избере формата (присъствено или “on-line”) за провеждане на изпит;
В случай, че бъде предпочетена присъствена форма за провеждане на изпита, до изпит се допускат студенти, които:

  • са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване;
  • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началния час на изпита изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началото на изпита), удостоверено чрез валиден документ;
  • притежават удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

В залата за изпит се допускат до 15 (петнадесет) студенти, но не повече от 30⁒ от капацитета на избраната зала. Носенето на предпазни маски (които задължително да бъдат поставени на носа и устата) навсякъде в УАСГ е задължително при наличие на повече от един човек в едно затворено помещение.

В случай, че явилите се студенти са повече от 15 или биха заели места, които съставляват повече от 30⁒ от залата, изпитът се провежда на няколко етапа, при спазване на дефинираните по-горе изисквания.
Ако студенти, които не притежават валиден документ за имунна защита, желаят да се явят на изпит и изпитващият преподавател е съгласен да ги изпита, изпитът с тях може да се проведе присъствено само при условие, че в избраното за изпит помещение присъстват едновременно не повече от 2 (двама) студенти.
 

Всеки преподавател е длъжен своевременно да уведоми студентите за избрания от него начин за провеждане на конкретния изпит.

 

Графиците за провеждане на изпитите по катедри са както следва:
Метални, дървени и пластмасови конструкции
Масивни конструкции
Строителна механика
Строителни материали и изолации
Технология и механизация на строителството- съгласно приложения файл
Организация и икономика на строителството
Автоматизация на инженерния труд
 Източник: Деканско ръководство на СФ