Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Важно съобщение за студентите в СФ

16.02.2022, С. Първанова

Деканското ръководство на СФ напомня на всички студенти, че срокът за записване на летния семестър на 2021/22 уч. г. е 21.02.2022 г. За да запише семестъра всеки студент трябва да представи във факултетната канцелария заверена студентска книжка и документ за платена семестриална такса до 21.02.2022 г.