Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Общо събрание на Строителен факултет

08.03.2022, Председател на ОС на СФ

 Покана за участие в Общото събрание на Строителния факултет на 18.04.2022 г. от 16:15 часа в аула "Максима"