Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

На вниманието на студентите от СФ, защитили на зимна дипломна сесия 2021/2022 уч. г.

27.04.2022, С. Първанова

Студентите от специалност ССС и УС, защитили на зимната дипломна сесия на 2021/2022 уч. г. трябва да се явят във факултетната канцелария на СФ, за да подпишат дипломите си. Срокът е от 27.04.2022 г. до 5.05.2022 г., вкл., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.Източник: Деканско ръководство на СФ