Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Съобщение: Деканатът на Геодезически факултет е с променено местоположение

03.05.2022, Деканат ГФ

Поради извършването на ремонтни дейности в канцеларията на Геодезически факултет, сграда Ректорат, считано от 03.05.2022 г, Деканатът се помещава в сграда Ректорат, етаж 2, както следва:

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан - 232Р

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност - 233Р

доц. д-р инж. Юри Цановски
Зам.-декан по научна и международна дейност - 233Р

мат. Албена Владимирова
Инспектор на факултет - 237Р

инж. Цветана Радева
Организатор - 236Р