Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Разпис на специалност УЕИП – задочна форма на обучение

25.05.2022, Деканат ГФ

Геодезически факултет – специалност „УЕИП“, задочна форма на обучение, летен семестър 2ра част 2021/2022 уч. година Source: Деканат ГФ