Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавни дипломни защити в СФ през м. юни-юли 2022 г.

23.06.2022, С. Първанова

Графикът за провеждане на първи дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ