Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана и график - Държавни дипломни защити в Геодезически факултет - юли 2022 г.

04.07.2022, Деканат ГФ

Дипломните защити на студенти от специалност Геодезия ще се проведат на 07.07.2022 г. и 08.07.2022 г. от 9:00 ч. в Заседателната зала на Строителен факултет (корпус Б, 3 етаж). 

Графикът за явяване е съгласно приложената покана. Source: Деканат ГФ

Покана и график
Деканат ГФ