Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ

13.07.2022, Деканат ГФ

Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 

Становището е разгледано на Академичен съвет на УАСГ проведен на 13 юли 2022 г. Източник: Деканат ГФ

Становище
Деканат ГФ