Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

СТАНОВИЩЕ ОТ ДЕКАНАТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ

13.07.2022, Деканат ГФ

Относно: Провеждане на учебните практики на специалност „Геодезия“ в базите на УАСГ – Семково и Веринско 

Становището е разгледано на Академичен съвет на УАСГ проведен на 13 юли 2022 г. Source: Деканат ГФ

Становище
Деканат ГФ