Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Заповед на Декана на СФ
06.06.2024, доц. Д. Бояджиева

Source: Деканат СФ
Разпис за ССС задочно обучение
30.05.2024, доц. Д. Бояджиева

Source: Деканат СФ
Презентация – приложения на симулациите с Ansys в строителното инженерство
05.04.2024
 Fluid Codes, като официални представители на Ansys за България и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), имат ...
Source: Деканат на СФ
На вниманието на студентите от специалност ССС, на които предстои дипломен семестър. Конкурс за дипломанти
22.02.2024
Фирма Мотт МакДоналд (България) ЕООД предлага финансово подпомагане на дипломанти от „Строителния факултет“ към УАСГ. Целта е да ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за летния семестър на уч. 2023/24 г. за специалности ССС и Управление в строителството
15.02.2024, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър, етапи 1 и 2, на 2023/24 уч.г.
24.01.2024
Разписът на предстоящите учебни занятия със задочни студенти (летенсеместър) за всички курсове е в приложения файл.
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7