Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите, записани в 7-и или 9-и семестър, специалност ССС

21.10.2022, С. Първанова

Регионалното ръководство на КИИП София-град ежегодно отпуска стипендии на студенти, показали високи успехи в учебния процес. За учебната 2022/2023 г. се отпускат две стипендии на студенти, които се обучават в 7-и или 9-и семестър в специалност ССС. Изискванията, които тези студенти трябва да изпълнят са в приложения файл.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат следните документи в деканата на СФ:
Заявление за участие;
• Мотивационно писмо до председателя на КИИП РК София-град;
• Удостоверение за успех по посочените дисциплини (семестър 7 / семестър 9), заверено в канцеларията на СФ;
• Копие от студентската книжка с оценките по изброените дисциплини.
Срокът за подаване на документите е до 12:00 часа на 14.11.2022 г.
 Source: Деканско ръководство на СФ