Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Конкурс за стипендии от КИИП РК София-град

25.10.2022, Петър Филков

Регионалната колегия (РК) София-град на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за поредна година отпуска стипендии на студенти с добър успех от различни специалности.

За специалности "Водоснабдяване и канализация" и "Хидростроителство" стипендията е за един студент и се отпуска от секция "Водно строителство" на РК София-град. Стипендията е в размер на 160 лв. на месец и се отпуска за 10 месеца, считано от м. октомври 2022 г.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат необходимите документи, съгласно приложения файл, в канцеларията на ХТФ до края на работния ден на 24.11.2022 г.Source: КИИП РК-София град