Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Отпускане на стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ

31.10.2022, Деканат ГФ

Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отпуска стипендия на студент от специалност ГЕОДЕЗИЯ проказал високи успехи в учебния процес. 

За повече информация вижте прикачения файл.
Срок за подаване на документи: 07.11.2022 г. (понеделник), 12:00 часа, Деканат ГФ
 Source: Деканат ГФ